Cirkusskola

VI LÄR DIG CIRKUSKONSTER

UPPSALA UNGDOMSCIRKUS CIRKUSSKOLA – FASTA GRUPPER PÅ BRANTAN

Cirkusarna
Grupp för barn 4 – 7 år. Vi tränar genom lek. Fokus är på kroppsuppfattning, att lära känna sig själv och sin kropps förmåga. Vi övar på vikten av koncentration och förmågan att växla mellan stillhet och rörelse.

Cirkulett
Gruppen sammanfogas genom mycket lek som bidrar till större trygghet och också mer koncentrerad träning. Fokus är på individen i gruppen för att göra individen mer tydlig i sig själv. Vi utvecklas som människor och artister, utifrån var och ens unika förmåga.

Cirkadvance
Gruppen som förbereder till turnégruppen. Våra individuella specialiteter utvecklas och vår fysiska styrka att förmå mer avancerade cirkuskonster. Vi lär oss eget ansvar för vår utveckling och befäster tryggheten i gruppen.

Cirkus Aros
Turnégruppen med fokus på scenteknik, fortsatt utveckling och självklart den skapande gemenskapen. Artisten tar eget ansvar och skapar akter att uppträda med sig själv och andra. Vi gör varje år en cirkusföreställning som åker på turné en sommarvecka i föreningens egna cirkustält. Turnén drivs helt och hållet av artister, anhöriga och ledare.

 

UPPSALA UNGDOMSCIRKUS CIRKUSSKOLA – FASTA GRUPPER I STENHAGEN

Cirkusarna
Grupp för barn 4 – 7 år. Vi tränar genom lek. Fokus är på kroppsuppfattning, att lära känna sig själv och sin kropps förmåga. Vi övar på vikten av koncentration och förmågan att växla mellan stillhet och rörelse.

Cirkulett
Gruppen sammanfogas genom mycket lek som bidrar till större trygghet och också mer koncentrerad träning. Fokus är på individen i gruppen för att göra individen mer tydlig i sig själv. Vi utvecklas som människor och artister, utifrån var och ens unika förmåga.

Cirkadvance
Gruppen som förbereder till turnégruppen. Våra individuella specialiteter utvecklas och vår fysiska styrka att förmå mer avancerade cirkuskonster. Vi lär oss eget ansvar för vår utveckling och befäster tryggheten i gruppen.

Cirkus Aros
Turnégruppen med fokus på scenteknik, fortsatt utveckling och självklart den skapande gemenskapen. Artisten tar eget ansvar och skapar akter att uppträda med sig själv och andra. Vi gör varje år en cirkusföreställning som åker på turné en sommarvecka i föreningens egna cirkustält. Turnén drivs helt och hållet av artister, anhöriga och ledare.

 

.