Om Cirkusen

Uppsala Ungdomscirkus verkar ideellt för en meningsfull fritid för barn och ungdomar.

Alla som bor i Uppsalatrakten kan ta del av vår cirkusverksamhet som artist eller som publik.

Vår vision är att alla Uppsalabor ska se cirkus som en viktig del i Uppsalas kultur, och att alla ungdomar som väljer aktiviteter ska känna till Uppsala Ungdomscirkus.

Vårt mål är att visa varje människas unika förmåga och öka självkännedomen hos barn och ungdomar med cirkus som redskap.

Vårt arbetssätt är att främja utveckling hos varje individ och grupp genom glädje och lekfullhet. Kamratskap och gemenskap präglar verksamheten.
Träningen är varierad och tar tillvara allas intresseområden.

Ungdomarna lär sig olika sätt att uttrycka sig och uppträda inför publik. Som artister ger de föreställningar med olika cirkusnummer. De som vill får också lära sig att leda och lära ut cirkus.

Träningen, vår Cirkusskola, bedrivs i Brantingsskolans gymnastikhallar, och i sporthallen i Västra Stenhagenskolan under terminstid för barn och ungdomar från 4 år och uppåt. Vi ordnar även cirkusskola på sommaren som ett dagläger för barn i Uppsala, samt på någon annan ort i Sverige under turnéveckan i juli. Prova På-aktiviteter till kalas och andra evenemang ordnas också. Både inhyrda cirkustränare och våra äldre cirkusungdomar hjälper till i cirkusens olika grupper.

Träningsläger och utbyten och andra utvecklande aktiviteter anordnas regelbundet. Turnégruppen har besökt Gävle Cirkusgymnasium varje år och innan dess haft utbyte med bl.a. Furuviksbarnen, Norrköpings Ungdomscirkus och Cirkus Seifenblase i Tyskland.

Föreställningar med turnégruppen Cirkus Aros ges i vårt eget cirkustält i maj och september i Uppsala under ett veckoslut vardera, samt under en veckolång sommarturné i juli någon annanstans i Sverige. Under 2018 gavs totalt 13 stora föreställningar för runt 1500 besökare.

Vi har genom åren spelat i Bohuslän, Dalarna, Småland, Värmland, Västergötland och på Öland.

Ofta ges också en inomhusshow i Uppsala under vintern, och mindre föreställningar vid olika folkfester i Uppsala under året.

Cirkusskolans olika grupper har uppträdande på våren i cirkustältet.
Däremellan uppträder vi på beställning lite här och där!

Föräldrainsatser är viktigt och värdefullt i vår förening för att kunna genomföra aktiviteter med besökare. Alla får ingå i vår stora cirkusfamilj med olika uppgifter. Våra cirkusföräldrar reser exempelvis cirkustältet, och deltar bakom ridåerna med vad som behövs. Man bidrar utifrån sina individuella möjligheter, och vi respekterar att det ser olika ut i olika familjer.

Uppsala Ungdomscirkus är en egen ideell förening sedan 2004. Vi ingår i riksorganisationen Aktiv Ungdom, som är politiskt och religiöst obunden. Överskott används helt och hållet för att utveckla verksamheten.

Dokument

Verksamhetsberättelsen Öppna

Verksamhetsplan Öppna

Årsmötesprotokoll Öppna

Stadgar Öppna

Krishanteringsplan Öppna

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Öppna

Drogpolicy Öppna

Plan för att behålla underrepresenterade grupper Öppna

Rese/trafiksäkerhetspolicy Öppna

Tillstånd för publicering på hemsidan Öppna