Cirkusskola VT 2022

Nu börjar vårterminens kurser – välkommen med din anmälan!

Anmälan sker till: https://www.aktivungdom.se/forening/uppsalaungdomscirkus

Vi inom Uppsala Ungdomscirkus följer rekommendationer från myndigheter och Uppsala kommun. Vi har minskat antal barn i grupperna, och beaktar särskilt hygien och avstånd. 

Vår idé

Uppsala ungdomscirkus vill ge barn och ungdomar en meningsfull fritid genom en verksamhet som präglas av kamratskap, glädje och kreativitet. Med cirkus som redskap vill vi visa varje människas unika förmåga och öka målgruppens självkännedom. Genom glädje och lekfullhet främjas varje individs utveckling, via den viktiga gruppen.

Träningen ska vara varierad och syfta till att ta tillvara allas intresseområden. Verksamheten har en ideell bas och överskottet används uteslutande för att utveckla cirkusen.

 
Vill du börja i cirkusskola?

Vi har grupper för olika åldrar på som tränar i Brantingskolans gymnasitiksalar (Hjalmar Brantingsgatan 37) eller i Västra Stenhagenskolans sporthall (Herrhagsvägen 8).

* Cirkusarna är nivån för de yngsta barnen (ca 4-6 år), och tränar i Brantingskolan kl 9.30-10.30 på söndagar eller i Västra Stenhagenskolan kl 17.10-18.10 på måndagar.

* Cirkulett är nivån för de lite äldre (ca 7-9 år), och tränar i Brantingskolan kl 10.45-12.15 på söndagar eller i Västra Stenhagenskolan kl 18.15-19.15 på måndagar eller kl 9.00-10.30 på lördagar.

Inom dessa nivåer finns nybörjargrupper (RÖD) och fortsättningsgrupper (BLÅ). Grupperna tränar samtidigt och ledarna hjälper till att fördela barnen i den grupp som passar.

* Cirkus Max tränar i Stenhagen kl 10.45-12.15 på lördagar och Cirkadvance tränar i Brantan kl 12.30-14.00 på söndagar. Detta är fortsättningsgrupper, från ca 10 år och uppåt. Cirkadvance är även förberedande för turnégruppen. 

* I turnégruppen Cirkus Aros tränar de äldsta ungdomarna i Brantingskolan kl 12.30-15.00 på söndagar. Turnégruppens medlemmar är mellan ca 11 och 23 år, och gruppen ger även föreställningar för publik. För att vara med i turnégruppen ska du ha gått Cirkadvance och ha gjort ett inträdesprov.

Under vårterminen 2021 delas äldre och yngre medlemmar i Cirkus Aros upp i två grupper. Ungdomar födda 2004 eller tidigare betalar endast medlemsavgift så länge de inte får delta i träningen.

CIRKUSFÖRESTÄLLNINGAR MED CIRKUS AROS

Föreningens turnégrupp Cirkus Aros brukar varje år ge nya föreställningar och vi hoppas att snart ha möjlighet att åter genomföra en föreställning för publik. Information om kommande föreställningar publiceras här på föreningens hemsida. Information om cirkusskola hittar du här eller via Aktiv Ungdom.
Via Aktiv Ungdom kan göra anmälan till cirkusskola: