Cirkusskola Hemuppgifter

Under pandemiåren 2020-2021 var vi ibland tvungna att ställa in träningar. Då skickades nedanstående hemuppgifter ut till medlemmarna. Välkommen att pröva själv hemma!

Hemuppgift 1 – Goliat Danskoreografi del 1

Hemuppgift 2 – Goliat Danskoreografi del 2

Hemuppgift 3 – Goliat Danskoreografi del 3

Shuffla med Sid

Rockring med Shirin

Alexandra gör bakåtkullerbyta

Parakrobatik med Victoria och Jennifer

En drill med Lisa

Lisa poi, tips och trix

Bolljonglering med Alexander

Hjulingar i flera svårighetsgrader med Alexandra

Aktuell info om cirkusskola VT 2020 hittar man via Aktiv Ungdoms hemsida. (Klicka vidare HÄR)

Uppsala Ungdomscirkus ställer in träningarna för cirkusskolgrupperna även under perioden 200322-200412.  

Vi planerar att skicka ut tips och övningar för barn och föräldrar att göra hemma, om ni vill hålla cirkusträningen igång.

Uppsala Ungdomscirkus, Aktiv Ungdom tar situationen med pågående coronapandemin och den medföljande oron på allvar. Vi följer och agerar utifrån myndigheternas rekommendationer och beslut. Vi rekommenderas bland annat att undvika fysisk kontakt under passen och gärna genomföra dem utomhus, samt minimera sociala kontakter.  Samtidigt uppmanas idrottsföreningar att fortsätta med de vanliga aktiviteterna för barn och unga så långt det är möjligt. Myndigheterna har gett besked att de inom kort kommer att ge tydligare anvisningar till idrottsföreningar som stöd för bedömning om aktiviteterna kan fortsätta genomföras, eller vad man skulle behöva justera för att på ett bra sätt kunna genomföra dem. Utifrån detta beslutar vi inte om en längre tid än fram till och med påsklovet. Vi hoppas att vi fram till dess kan få ett än bättre stöd från myndigheterna för att förhoppningsvis kunna erbjuda våra barn och unga bra och säkra träningspass.

Efter genomförda riskbedömningar där vi utvärderat risker i vår verksamhet och analyserat vilka riskreducerande åtgärder vi skulle kunna vidta kommer vi fram till att vi nu inte kan reducera riskerna så som det skulle krävas.

Vi återkommer med mer information, senast 200411.

Läs gärna mer på:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.krisinformation.se/

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta oss på uppsala.ungdomscirkus@aktivungdom.se

Med vänliga hälsningar, Cirkusskoleansvariga och styrelsen, Uppsala Ungdomscirkus Aktiv Ungdom