Priser

Terminsavgifter Brantan:

Cirkusar (5-7 år), 1100 kr
Cirkulett röd (7- ca 9 år), 1100 kr
Cirkulett blå, forts. (7 – ca 9 år), 1300 kr
Cirkadvance (från ca 11 år), 1300 kr.
Turnégruppen Cirkus Aros, 1300 kr.

Terminsavgifter Stenhagen:

Måndagar (1 timme/ träning)
Cirkusar (5-7 år), 1100 kr
Cirkulett röd (7- ca 9 år), 1100 kr

Lördagar (1½ timme/ träning)
Cirkulett blå, forts. (fr ca 8 år), 1300 kr
Cirkus Max 9 – 16 år, 1300 kr.

OBS! Den årliga medlemsavgiften tillkommer, uppgår till 100 kr. per person, eller 150 kr. per familj.