Priser

Terminsavgifter Brantan:

Cirkusarna (4-6 år), 1000 kr. (+ medl.avg. 100 kr. per år)
Cirkulett (6- ca 10 år), 1200 kr. (+ medl.avg. 100 kr. per år)
Cirkadvance (från ca 10 år), 1200 kr. (+ medl.avg .100 kr. per år)
Turnégruppen Cirkus Aros, 1200 kr. (+ medl.avg. 100 kr. per år)

Terminsavgifter Stenhagen:

Måndagar (1 timme/ träning)
Cirkusskola 4–6 år, 1000 kr. (+ medl.avg. 100 kr. per år)
Cirkusskola 6–8 år, 1000 kr. (+ medl.avg. 100 kr. per år)

Lördagar (1½ timme/ träning)
Cirkusskola forts. från ca 8 år, 1200 kr. (+ medl.avg. 100 kr. per år)
Cirkus Max 8 – 16 år, 1200 kr. (+ medl.avg. 100 kr. per år)

OBS! Den årliga medlemsavgiften uppgår till 100 kr. per person, eller 150 kr. per familj.