CIRKUS AROS (föreställningsgruppen)

Ordinarie träningar startar igen 25 september, kl.11:30-14:00
OBS – Ingen träning 6/11 (höstlov)
Samtliga träningar hålls på Brantingsskolan, Sal 1
Avgift: 1100 kr + medl.avg 50kr
OBS inträdeskrav

CIRKUSSKOLA

Höstens träningar startar 25 september. OBS – Ingen träning 6/11 (höstlov)
Då är det också ett tillfälle för nya intresserade att prova-på cirkus.
Samtliga träningar hålls på Brantingsskolan.

NYTT!
På grund av det stora intresset har vi skapat en ny grupp med Cirkusar.
Det betyder att träningstiderna är något ändrade.

Tider enligt nedan:
Cirkusar kl 09.30-10:30 Sal 1 fortsättningsgruppen
Cirkusar kl 10.30-11:30 Sal 1 nya deltagare

Cirkulett kl 10-11.30 Sal 2
Cirkadvance kl.11:30-13:00 Sal 2

Avgifter
Cirkusar (4-6 år) 900 kr + medl.avg 50kr
Cirkulett (6- ca 10 år) 1100 kr + medl.avg 50kr
Cirkadvance (från ca 10 år) 1100 kr + medl.avg 50kr

Nyanmälan till HT 2016:
kansli@uppsalaungdomscirkus.se

För mer info om kurserna och cirkusens verksamhet,
läs vidare på vår hemsida.

Aktiv Ungdom
www.aktivungdom.se